Vilkår for indberetning af kontaktdata på Efterskolen Lindenborg

 

Samtykke

Ved udfyldning af indeværende kontaktdataformular, indsamler Efterskolen Lindenborg de i formularen indtastede oplysninger.

Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole, der følger af efterskoleloven og dertil hørende regler. Eksempelvis indhenter vi elev- og forældreoplysninger i forbindelse med en elevs optagelse på skolen for at kunne søge statstilskud og statslig elevstøtte. 

Som udgangspunkt er det alene skolen, der anvender de personoplysninger, som vi har om en elev eller forældre/værge. Skolen har retningslinjer for, hvilke konkrete personoplysninger, og hvornår en medarbejder har adgang til personoplysninger om elever og forældre/værge. Eksempelvis er det som udgangspunkt alene skolens administrative personale, som har adgang til alle oplysninger. Relevante oplysninger kan udleveres til relevante medarbejdere som fx støtte- og familielærer eller faglærere.

 

Vi videregiver også oplysninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi er forpligtet efter reglerne herom. 

 

Skolen bruger desuden eksterne leverandører i forhold til fx elektronisk behandling af data. Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af en databehandleraftale, som skolen har indgået med leverandøren.

Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området, fx på sikre IT-platforme og servere.

Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser som skole.

Læs vores persondatapolitik på vores hjemmeside www.efterskolen.dk/det-officielle (under GDPR).

logo_250x260.png