Vilkår for booking af campingplads

Salg og levering
I det følgende vil du finde nyttige oplysninger om brug af online booking. Du kan læse om, hvordan vi behandler dine oplysninger, hvordan du modtager en kvittering for et køb og meget mere.

Betaling

Prisen er ligesom alle andre steder på hjemmesiden skrevet i danske kroner, inklusive moms. Betaling sker ved hjælp af Mobilepay.

Ankomst og afrejse

Der er ankomst på pladsen fra torsdag d. 26. maj. Afrejse er senest søndag d. 29. kl. 15.00

Det er ikke muligt at opsætte campingvogn eller lign., før eller efter disse tidspunkter.

Ændring af booking
For ændring af Booking skal du kontakte camping@efterskolenlindenborg.dk 

Fortrydelsesret og refusion
Du har mulighed for at annullere din booking på følgende vilkår:

Ved afbestilling senest den 26.04.22 godtgøres hele beløbet, dog trækkes kr. 350,00 i afbestillingsgebyr.
Ved afbestilling mellem den 27.04. og 12.05.22. godtgøres 50 % af opholdets pris. dog ikke afbestillingsgebyret på kr. 350.00
Ved afbestilling efter den 12.05.22 sker der ingen godtgørelse.

Er man startet på opholdet er bookingen bindende og kan ikke overdrages til andre. Vi reunderer ikke forud betalt ophold

Registrering af oplysninger
Efterskolen Lindenborg registrerer dit navn, din adresse, din e-mail samt andreoplysninger afgivet i forbindelse med købet i sit kundekartotek. Oplysningerne videregives ikke, men Efterskolen Lindenborg beholder registreringen i 5 år.

Efterskolen Lindenborg tager forbehold for pris fejl i online booking, det er således altid de oplyste priser på hjemmesiden, der er gældende.

 

Reklamationsbehandling
Hvis du af en eller anden grund ikke modtager din kontrakt, som bekræfter dit køb, og du ikke har modtaget en fejlmeddelelse fra systemet, så kan du skrive til nedenstående adresse eller telefonnummer.

Klager over bookingforløbet, selve bookingen eller produktet (opholdet) skal ske indenfor rimelig tid, efter du har opdaget fejlen eller burde have opdaget fejlen ved almindelig gennemgang af din kontrakt. Du kan klage skriftligt eller mundtligt. Ét år efter modtagelsen af varen (opholdet) ophører retten til at klage i henhold til Købelovens §83, stk. 1, medmindre andet er aftalt.

Når Efterskolen Lindenborg modtager din klage over en vare, behandles klagen hurtigst muligt. Efterskolen Lindenborg vil tage stilling til om den modtagne vare skal refunderes, ombyttes eller om der skal gives prisnedslag.

Virksomhedsoplysninger
Efterskolen Lindenborg

Borrevejlevej 26
4000 Roskilde
DK
camping@efterskolenlindenborg.dk