Inklusion

Hvert år samler vi 110 elever med vidt forskellige baggrunde og nogle af disse elever har forskellige udfordringer med sig i bagagen. Det kan være en problematisk skolehistorik, svære hjemmesituationer, diagnoser eller andre særlige behov, der har medført at de har et ønske om en ny start. 

Som efterskole har vi et ansvar for at tilbyde en skolegang og en hverdag som er rummelig og inkluderende, uanset jeres barns udgangspunkt. Inklusion er at sikre at jeres barn har adgang til fællesskaber hvor denne kan deltage meningsfuldt. Det er både de faglige fællesskaber og de sociale fællesskaber hvor relationer og samspillet med de andre elever er afgørende for et godt efterskoleophold.

Et inkluderende skoleforløb er hos os altid bygget op omkring klassen, og den faglige støtte jeres barn vil have behov for, vil altid tage udgangspunkt i klasseundervisningen.

Hvis jeres barn har en særlig historik med sig, vil vi altid invitere til en samtale omkring behov og udfordringer, så vi sikrer at vi kan tilbyde det efterskoleår som jeres barn har brug for. Det vil altid være individuel vurdering om Lindenborg er den rette sted til at møde disse behov. Vi laver, i samarbejde med jer en skriftlig plan for opholdet som beskriver de foranstaltninger som vi ser, kan øge deltagelsesmulighederne både fagligt og socialt. Denne plan revideres om nødvendigt i løbet af skoleåret. Skole-hjem-samarbejdet omkring jeres barn er helt afgørende for at det bliver et godt skoleår. Det er derfor vigtigt at I, tidligt i processen, bidrager med alt relevant information omkring jeres barns eventuelle udfordringer. På den måde sikrer I de bedste forudsætninger for efterskoleopholdet.

EL-185.jpg
EL-176.jpg