Vores tro

En skole med holdning til livet!

Du skal ikke tro noget bestemt for at blive elev på Efterskolen Lindenborg, men du kan forvente at møde medarbejdere og elever, for hvem kristentro er det livsgrundlag der giver formål og retning i livet.
Kristentro er fundament og det grundlag som vi står på og laver efterskole ud fra. Vi vil som skole og enkeltpersoner forsøge at kommunikere en autentisk, levende og selvvalgt kristentro og pege på muligheder for at være en del af et kristent fællesskab.

Kristentro er værdier – ikke regler. Det er retningslinjer og rammer for et godt liv. Værdier som kærlighed, tilgivelse, omsorg, respekt og engagement er vigtige for os, ligesom vores praksis i sprog, samvær, fællesskab og forventninger bygger på at ethvert menneske har uendelig stor værdi, er udtænkt og villet af Gud. Vi tror at du er unik, værdig til at blive elsket og har noget at biddrage til fællesskabet med.

På den baggrund vil vi gerne vise dig at du er værdifuld. Møde dig med anerkendelse, lytte til dig, din historie og dine synspunkter. Og på den baggrund vil vi sætte grænser – for at passe på dig og på andre.
Vi tror at værdier skaber holdninger, at holdninger skaber adfærd, at adfærd bliver til vaner og at vaner bliver den enkeltes ”skæbne”. Derfor vil vi føre samtaler om værdier og vi vil udfordre holdninger og stille krav til adfærd.

Kristentro er personlig stillingtagen – Men ligesom mennesker er forskellige, sådan er vores tro det også. Det skal der være plads til – og plads til på forskellig måde at finde frem til det der er vigtigt. Vi ser forskellighed som en ressource.

Vi har ikke til formål at trække troen ned over hovedet på folk, men vi opfordrer til personlig stillingtagen i mange forskellige sammenhænge. Og vi vil udfordre dig med nogle af livets store spørgsmål.

Kristentro er fællesskab – med Gud og med andre mennesker. Derfor udfoldes troen bedst i fællesskaber – hvor den bliver udfordret af spørgsmål, hvor den bliver næret af at lære nyt og hvor den finder tryghed i bekræftelse fra andre. Derfor skaber vi rammer for at sådanne fællesskaber kan opstå.

Kristentro er ansvar –Derfor engagerer vi os, som efterskole, i vores verden – både i de ting der ligger lige foran os – men også helt konkret i et støtteprojekt blandt fattige rumænske skolebørn.