Økonomi

 

 
 
 

 

 

 

 
 

Forældrebetaling

Et ophold på Efterskolen Lindenborg koster i skoleåret 17/18 og 18/19 2.225 kr. per uge i 42 uger. I alt 93.450 kr.
Fra det beløb skal fratrækkes den statslige støtte som alle er berettiget til. Denne udregnes ud fra indkomståret to år før skolestart-
se beløbet på din årsopgørelse fratrukket Am Bidrag Når du har indkomsten kan du allerede nu beregne din skolepris i linket PRISBEREGNER

Ved indmeldelse indbetales et indmeldelsesgebyr på 1.500 kr. Disse tilbagebetales ikke.

Ansøgning om statslig elevstøtte

Det er skolen der ansøger om den Statslige Elevstøtte, I skal bare udfylde SKEMAET FOR STATSLIG ELEVSTØTTE og returnere den til os.
Det er vigtigt at vi har den i så god tid så muligt, så vi kan lave en betalingsopgørelse til jer.
Skemaet kan sendes med posten til eller via mail til kontoret.

Afbrudt ophold

Afbrydes opholdet efter skolestart opkræver skolen 4 ugers elevbetaling uden statsstøtte, i alt 8.900 kr.
Afbrydes opholdet på skolens opfordring, opkræves der ikke noget gebyr.

Indbetaling af skolepenge

Skolepengene indbetales senest den første i hver måned, første gang i august umiddelbart inden skolestart, og sidste gang i juni måned det efterfølgende år.
Skolepengene indbetales på skolens konto reg. 4319 konto 3183141112 med angivelse af elevens navn i emnefeltet.