Højdepunkter

Her kan man læse om nogle af de større aktiviteter der foregår på og omkring skolen i løbet af et skoleår…. Vi nævner i flæng: Julemarked, lejrskole, juleafslutning, introtur, gallafest, performance, gospel, hverdage og weekender…

 

Introdage